© Powered by SiteSpirit

 
Hoofdheader.jpg

Continu´teitsmanagement

Bliksem.gif

Continu´teitsmanagement is een begrip dat steeds vaker relevant is en komt steeds meer als een belangrijk issue naar voren op vele beleidsterreinen. Mensen gaan zich veelal pas zorgen maken als iets er bijna niet meer is! Continu´teit wordt dan ook veelal  pas " hot" als er gevaar is of dreigt.


Operationeel houden van primaire bedrijfsprocessen is essentieel voor de continu´teit van de bedrijfsvoering.
Risk Management Control kan u helpen bij het inrichten en vormgeven van continu´teitsmanagement.


De eerste stap in het opstellen van een continu´teitsplan is een risicoanalyse ofwel een Business Impact Analyse (BIA). Deze brengt de potentiŰle impact van de risico's in kaart.


Door uitgebreide ervaring, expertische en samenwerking met onze Partners kunnen wij samen met u zorg dragen dat de continu´teit van uw bedrijf/instelling of organisatie gewaarborgd wordt of gewaarborgd blijft. Uitgangspunten hierbij zijn:


  • handhaving van de bestaande situatie;
  • verbetering;
  • herstel na stagnatie.

Als je als bedrijf/instelling of organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt dan doe je fundamenteel aan continu´teitsmanagement en staat men garant voor de continu´teit van het bedrijf/instelling of organisatie.


"Onze kwaliteit, is uw continu´teit!" 


Risk Management Control ook bij NS.jpg