© Powered by SiteSpirit

 
Hoofdheader.jpg

BHV op maat

Maatwerking in BHV door middel van scenariotraining

Risk Management Control laat tijdens een scenariotraining (in Company) verschillende situaties zien waarbij men de beste behandelingsmethode moet kiezen met gebruikmaking van (lotus)slachtoffer en praktische begeleiding van een ervaren docent. De leeromgeving wordt aangepast aan de specifieke behoefte van uw organisatie. U houdt uw basiskennis op peil voor de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf, zoals het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, beperking en bestrijding van een beginnende brand, het begeleiden van een ontruiming van het gebouw en communicatie met andere diensten zoals brandweer, politie en ambulancediensten.


Door de praktische manier van lesgeven en het gebruik van lotusslachtoffers zal de BHV-er gemotiveerd zijn om zo'n scenariotraining te volgen en om zijn kennis te vergroten. Het testen van de kennis is dan niet langer een kwestie van overhoord worden, maar een techniek om een script zo hoog mogelijk in de beschikbaarheidpiramide te krijgen en te houden.


Omdat elk bedrijf zijn eigen specifieke invulling vraagt is de scenariotraining niet standaard en draagt Risk Management Control zorg voor het "zorg op maat" principe. Risk Management Control ensceneert drie praktijksituaties, waarbij men de beste behandelings- en/of oplossingsmethode moet kiezen. Iedere praktijkinzet zal door een docent van Risk Management Control intensief worden begeleid en geŰvalueerd met alle betrokkenen. De leeromgeving zal worden aangepast aan de specifieke behoefte van uw bedrijf.
Er zal worden getraind met bedrijfseigen hulpmiddelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, communicatieapparatuur, EHBO-middelen en blusmiddelen.


De cursist zal worden getraind in de kennis en vaardigheden van de onderdelen;

 • Het kunnen inschatten van directe gevaren tijdens een BHV-inzet;
 • Het op de juiste wijze kunnen toepassen van alarmeringsprocedures;
 • Het op de juiste wijze kunnen toepassen  van eerste levensreddende handelingen;
 • Het kunnen inschatten van de werkzaamheden tijdens een ontruiming of ongeval;
 • Het kunnen beperken en bestrijden van een beginnende brand en het voorkomen en beperken van ongevallen.

Operationele doelen voor deze opleiding;

 • Deelnemer kan de procedure voor het alarmeren toepassen, zowel intern als extern en weet welke communicatiehulpmiddelen beschikbaar zijn;
 • Deelnemer kent de communicatieprocedures met interne en externe diensten;
 • Deelnemer kan co÷rdinerend optreden bij een BHV-inzet;
 • Deelnemer heeft een tactisch en technisch inzicht t.b.v. de inzet;
 • Deelnemer is op de hoogte van specifiek uit te voeren acties per locatie;
 • Deelnemer kan improviserend optreden bij afwijkingen van de norm;
 • Deelnemer geeft de juiste informatieoverdracht op de plaats incident.

Risk Management Control ook bij NS.jpg