© Powered by SiteSpirit

 
Hoofdheader.jpg

Continu´teitsabonnement

Inleiding

De Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfshulpverlening en veiligheid binnen ondernemingen in het algemeen vraagt een continue aandacht van het management van een onderneming. Teneinde te kunnen blijven voldoen aan dit wettelijke kader is het thans noodzakelijk de organisatie frequent te onderwerpen aan veiligheidsaudits, continue training en optimalisatie van de bestaande middelen en voorzieningen.


Op het gebied van (brand)veiligheid biedt Risk Management Control bv een uniek concept waarbij deze zorg qua uitvoering, beheer en onderhoud volledig uit handen wordt genomen en de eindgebruiker enkel en alleen op basis van gerichte managementinformatie op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en implementatie van de veiligheidsverplichting binnen het bedrijf.


Het continu´teitsabonnement

De breedte en de diepgang van het abonnement is maatwerk en kan per onderneming worden vastgesteld. Voor kleine bedrijven kan het abonnement beperkt blijven tot de jaarlijkse controle van de blusmiddelen en de controle van de nood- en vluchtwegsignalering terwijl voor grotere bedrijven tevens de opleiding/training van de Bedrijfshulpverleners, de jaarlijkse ontruimingsoefeningen en de periodieke controle van de sprinklerinstallaties onderdeel kunnen uitmaken van het abonnement.


Voordelen continu´teitsabonnement

continuiteit (Large).jpg

Binnen het abonnement worden alle administratieve werkzaamheden, zoals planning, beheer, onderhoud, mutaties, etc. door Risk Management Control bv overgenomen. Deze zogenaamde "zorg op maat" geeft u de garantie dat de organisatie, middelen en voorzieningen te allen tijde in optima forma beschikbaar zijn.


Risk Management Control ook bij NS.jpg